اس ام اس عاشقانه،عكس عاشقانه،جملات عاشقانه سلام من نیمام بچه ی اراكـــــــــــم... فدای تك تك شما! خوش اومدین... سعی میكنم خوشگل ترین اس های لاو رو واستون بزارم . . . ایمیل من: why.always.man@gmail.com http://sms4love.mihanblog.com 2020-10-01T00:36:12+01:00 text/html 2015-05-26T06:41:29+01:00 sms4love.mihanblog.com نیما شناسنامه http://sms4love.mihanblog.com/post/810 <div>دو سال است که می دانم بی قراری چیست</div><div><br></div><div>درد چیست</div><div><br></div><div>مهربانی چیست</div><div><br></div><div>دو سال است که می دانم آواز چیست</div><div><br></div><div>راز چیست ....</div><div><br></div><div>چشمهای تو شناسنامه مرا عوض کردند</div><div><br></div><div>امروز من دو ساله می شوم ....</div><div><br></div><div>&nbsp;</div><div><br></div><div>از : گروس عبدالملکیان</div> text/html 2015-05-26T06:34:50+01:00 sms4love.mihanblog.com نیما حسرت http://sms4love.mihanblog.com/post/809 <div>دختران شهر</div><div><br></div><div>به روستا فکر می کنند</div><div><br></div><div>دختران روستا</div><div><br></div><div>در آرزوی شهر می میرند</div><div><br></div><div>مردان کوچک</div><div><br></div><div>به آسایش مردان بزرگ فکر می کنند</div><div><br></div><div>مردان بزرگ</div><div><br></div><div>در آرزوی آرامش مردان کوچک</div><div><br></div><div>می میرند</div><div><br></div><div>کدام پل</div><div><br></div><div>در کجای جهان</div><div><br></div><div>شکسته است</div><div><br></div><div>که هیچکس به خانه اش نمی رسد</div><div><br></div><div>&nbsp;</div><div><br></div><div>از : گروس عبدالملکیان</div><div><br></div> text/html 2015-05-26T06:33:57+01:00 sms4love.mihanblog.com نیما فرار نکن http://sms4love.mihanblog.com/post/808 <div>سعی کن با همه چیز کنار بیایی !</div><div><br></div><div>فرار نکن</div><div><br></div><div>زمین به شکل احمقانه ای گـِـرد است !</div><div><br></div><div>&nbsp;</div><div><br></div><div>از : رسول یونان</div><div><br></div> text/html 2015-05-26T06:32:45+01:00 sms4love.mihanblog.com نیما بارون http://sms4love.mihanblog.com/post/807 <div>بارانی مورب</div><div><br></div><div>در نیمروزی آفتابی</div><div><br></div><div>هیچ اتفاقی نیافتاده است</div><div><br></div><div>تنها تو رفته ای</div><div><br></div><div>اما من</div><div><br></div><div>قسم می خورم که این باران</div><div><br></div><div>بارانی معمولی نیست</div><div><br></div><div>حتما جایی دور</div><div><br></div><div>دریایی را به باد داده اند</div><div><br></div><div>&nbsp;</div><div><br></div><div>از : رسول یونان</div> text/html 2015-05-26T06:31:08+01:00 sms4love.mihanblog.com نیما خوشبخت http://sms4love.mihanblog.com/post/806 <div>نه امپراطورم</div><div><br></div><div>و نه ستاره ای در مشت دارم</div><div><br></div><div>اما خودم را</div><div><br></div><div>با کسی که خیلی خوشبخت است</div><div><br></div><div>اشتباه گرفته ام</div><div><br></div><div>و به جای او نفس می کشم</div><div><br></div><div>راه می روم</div><div><br></div><div>غدا می خورم</div><div><br></div><div>می خوابم و...</div><div><br></div><div>چه اشتباه دل انگیزی...</div><div><br></div><div>&nbsp;</div><div><br></div><div>از : رسول یونان</div> text/html 2015-05-26T06:22:22+01:00 sms4love.mihanblog.com نیما خواب بهتر است یا بیداری...؟ http://sms4love.mihanblog.com/post/805 <div>می دانی چیست ؟</div><div><br></div><div>به نظر می رسد زندگی مشکل نیست ،</div><div><br></div><div>بلکه مشکلات زندگی اند !</div><div><br></div><div>می بینی ؟</div><div><br></div><div>می بینی به چه روزی افتاده ام ؟</div><div><br></div><div>حق با تو بود !</div><div><br></div><div>می بایست می خوابیدم !</div><div><br></div><div>اما به سگ ها سوگند ،</div><div><br></div><div>که خواب کلکِ شیطان است ،</div><div><br></div><div>تا از شصت سال عمر ،</div><div><br></div><div>سی سالش را به نفع ِ مرگ ذخیره کند !</div><div><br></div><div>می شود به جای خواب به ریلها</div><div><br></div><div>و کفش ها</div><div><br></div><div>و چشم ها فکر کرد</div><div><br></div><div>و از نو نتیجه گرفت که با وفاترین جفت های عالم ،</div><div><br></div><div>کفش های آدمی اند !</div><div><br></div><div>می شود به زنبور هایی فکر کرد</div><div><br></div><div>که دنیای به آن بزرگی را گذاشته اند</div><div><br></div><div>و آمده اند زیر سقفِ خانه ی ما خانه ساخته اند !</div><div><br></div><div>می شود به تشبیهات خندید !</div><div><br></div><div>به زمین و مروارید !</div><div><br></div><div>به خورشید و آتشفشان !</div><div><br></div><div>به ستاره ها و فرزانه های عشق !</div><div><br></div><div>به هوای خاکستری و گیسوهای عروس ِ پیر !</div><div><br></div><div>به رعد و برق ِ آسمان و خشم ِ خداهای آهنی !</div><div><br></div><div>تصور کن !</div><div><br></div><div>هنوز هم زمین گرد است و منجمین پیر ِ کنجکاو ،</div><div><br></div><div>از پشت تلسکوپ های مسخره شان</div><div><br></div><div>ــ که به مرور به خرطوم فیل های تشنه شبیه می شوند ــ</div><div><br></div><div>به دنبال ِ ستاره ی ناشناخته ی تازه تری می گردند !</div><div><br></div><div>به من بگو ! فرزانه ی من !</div><div><br></div><div>خواب بهتر است یا بیداری ؟</div><div><br></div> text/html 2015-05-26T06:09:55+01:00 sms4love.mihanblog.com نیما سردمه... http://sms4love.mihanblog.com/post/804 <div>نازی : تشنته ؟ آب می خوای ؟</div><div><br></div><div>من : کاشکی تشنه ام بود .</div><div><br></div><div>نازی : گشنته ؟ نون می خوای ؟</div><div><br></div><div>من : کاشکی گشنه ام بود .</div><div><br></div><div>نازی : په چته دندونت درد می کنه ؟</div><div><br></div><div>من : سردمه !</div><div><br></div><div>نازی : خوب برو زیر لحاف .</div><div><br></div><div>من : صد لحافم کممه !</div><div><br></div><div>نازی : آتیشو اَلو کنم ؟</div><div><br></div><div>من : می دونی چیه نازی ؟</div><div><br></div><div>تو سینه قلبم داره یخ می زنه</div><div><br></div><div>اون وقتش توی سرم</div><div><br></div><div>کوره روشن کردند.</div><div><br></div><div>سردمه !</div><div><br></div><div>مثل آغاز حیات گل یخ . . . . .</div><div><br></div><div>حسین پناهی</div> text/html 2015-05-26T06:02:56+01:00 sms4love.mihanblog.com نیما حسین پناهی http://sms4love.mihanblog.com/post/803 <div>ما</div><div><br></div><div>در هیأت پروانه ی هستی</div><div><br></div><div>با همه توانایی ها و تمدن هامان شاخکی بیش نیستیم !</div><div><br></div><div>برای زمین ، هفتاد کیلو گوشت با هفتاد کیلو سنگ تفاوتی ندارد</div><div><br></div><div>یادمان باشد کسی مسئول دلتنگی ها و مشکلات ما نیست</div><div><br></div><div>اگر ردپای دزدِ آرامش و سعادت را دنبال کنیم</div><div><br></div><div>سرانجام به خودمان خواهیم رسید . . . .</div> text/html 2015-05-24T06:38:48+01:00 sms4love.mihanblog.com نیما گاهی آدم عاشق نامهربانی می شود http://sms4love.mihanblog.com/post/802 <div>رنگ اشکم بی تو دارد ارغوانی می شود</div><div><br></div><div>سرفه هایم تازگی ها آن چنانی می شود</div><div><br></div><div>انتظارت کار دارد دست چشمم می دهد</div><div><br></div><div>رفته رفته عینکم ته استکانی می شود</div><div><br></div><div>هرچه غم بود از دلم با اشک بیرون شد ولی</div><div><br></div><div>خاطراتت پشت پلکم بایگانی می شود</div><div><br></div><div>کوه طاقت هم که باشی عشق آبت می کند</div><div><br></div><div>شانه های مرد عاشق استخوانی می شود</div><div><br></div><div>گاه مثل بیژن و یوسف به چاهت می کشد</div><div><br></div><div>گاه جسمت مثل عیسى آسمانی می شود</div><div><br></div><div>شب به شب جنگست بین عقل من با عشق تو</div><div><br></div><div>نقش من هم این وسط پا در میانی می شود</div><div><br></div><div>چشم و ابروی خشن از بس که می آید به تـــو</div><div><br></div><div>گاهی آدم عاشق نامهربانی می شود</div><div><br></div><div>صفحه ای از دفترم را باد با خود برد و رفت</div><div><br></div><div>داستان عشق ما فردا جهانی می شود</div><div><br></div><div>بی تو اطرافم پر از ارواح سرگردان شده</div><div><br></div><div>بر نگردی شاعرت قطعن &nbsp;روانی می شود</div><div><br></div><div>کار و بار آدم عاشق ندارد اعتبار</div><div><br></div><div>مردنش هم مثل اشکش ناگهانی می شود</div> text/html 2015-05-15T12:01:12+01:00 sms4love.mihanblog.com نیما شعر عاشقانه http://sms4love.mihanblog.com/post/801 <div><br></div><div><img src="http://dezla.ir/wp-content/uploads/2014/01/btowg7VmWAxa5tVt.jpg"></div><div><br></div><div><br></div><div><div><img src="http://www.askquran.ir/gallery/images/47360/1_lc70w1ajksd1f9gkqhc6.gif" alt="1_lc70w1ajksd1f9gkqhc6.gif"></div><div>نمی‌خواهم بجنگم</div><div>تو را می‌خواهم تنگ در آغوش گیرم</div><div>نمی‌خواهم بجنگم</div><div>می‌خواهم بازی دیگری کنم که در آن</div><div>به جای جنگیدن</div><div>هم‌دیگر را در آغوش می‌فشارند</div><div>و می‌توان غلتان بر قالیچه‌ای خندید</div><div>و می‌توان هم را بوسید و بغل زد</div><div>آن جایی كه انگار</div><div>همه پیروزند</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; شل سیلور استاین</div></div> text/html 2014-02-14T09:52:41+01:00 sms4love.mihanblog.com نیما اس ام اس عاشقانه جدید 2014 http://sms4love.mihanblog.com/post/799 <img src="http://axgig.com/images/18861515150738704298.jpg"> <div><br></div><div><a href="www.sms4ove.mihanblog.com" target="" title=""><font size="2">اس ام اس عاشقانه&nbsp;</font></a></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font size="2">در عجبم از کار خدا... تو را آفریده و انتظار یکتا پرستی دارد از من...!</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><a href="http://mihanblog.com/blog/post/www.sms4ove.mihanblog.com" target="" title=""><font size="2">اس ام اس عاشقانه&nbsp;</font></a></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font size="2">باتمام مدادرنگی های دنیا، به هرزبانی که بدانی یاندانی، خالی ازهرنوع تشبیه واستعاره وایهام... تنهایک جمله برایت خواهم نوشت :دوستت دارم خاص ترین مخاطب خاص دنیا!</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><a href="http://mihanblog.com/blog/post/www.sms4ove.mihanblog.com" target="" title=""><font size="2">اس ام اس عاشقانه&nbsp;</font></a></div><div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font size="2">کاش میشد بوسه هاراقاب کرد. توی نامه سوی هم پرتاب کرد</font></div><div><font size="2">کاش میشد عشق را تقسیم کرد. مثل تک شاخه گلی تقدیم کرد</font></div></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">پ.ن:</font></div><div><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">1)&nbsp;قرار نیست تا ابد این‌جا بمانیم</font></div><div><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">این‌قدر به ابرها فکر نکن</font></div><div><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">بلندشو !</font></div><div><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">بلندشو این تختخواب را به قایق بدل کنیم</font></div><div><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">از پیراهن‌های سفید تو بادبان خوبی می‌شود درست کرد</font></div><div><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">می‌دانم دریا دور است</font></div><div><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">و ساختن قایق کار ما نیست</font></div><div><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">با این‌همه بلند شو</font></div><div><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">تا به خیالی بودن این بازی پی ببریم</font></div><div><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">عمرمان تمام شده از این‌جا رفته‌ایم</font></div><div><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">قرار نیست تا ابد این‌جا بمانیم !</font></div><div><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">2)این آخرین پست این وبلاگ است.تا قبل از رسیدن به...</font></div> text/html 2014-02-12T13:50:20+01:00 sms4love.mihanblog.com نیما اس ام اس لاو http://sms4love.mihanblog.com/post/798 <div><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/album_photo/3891/11670531-b.jpg"></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><div><div><font size="2">خیالت راحت …</font></div><div><font size="2">این آدمها ، این لبخند ها</font></div><div><font size="2">هیچ کس و هیچ کدام</font></div><div><font size="2">وفاداری ام به “تو” را سست نمی کند !</font></div></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><img src="http://jokestoon.com/wp-content/uploads/2013/07/an13.gif" alt="پیامک ، اس ام اس و متن کوتاه عاشقانه داغ و جدید"></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><div><font size="2">سفر به فضا سفینه نمی خواهد</font></div><div><font size="2">تو بگو دوستت دارم ، فضا با من !</font></div></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><img src="http://jokestoon.com/wp-content/uploads/2013/07/an13.gif" alt="پیامک ، اس ام اس و متن کوتاه عاشقانه داغ و جدید"></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">سرگیجه بهانه بود ، میخواستم با تمام وجودم احساس کنم تکیه گاهمی !</font></div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2014-02-09T13:21:55+01:00 sms4love.mihanblog.com نیما اس ام اس عاشقانه زیبا و خوشگل http://sms4love.mihanblog.com/post/796 <div><font size="2"><br></font></div><div><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/album_photo/3982/11944782-b.jpg"></div><div><font size="2"><br></font></div><div><a href="www.sms4ove.mihanblog.com" target="" title=""><img src="http://3ali3.com/wp-content/uploads/2014/01/9928.gif" alt="9928"></a><font size="2">مـــردانـــــــه تر عاشقــــــــــم بـــــاش…</font></div><div><font size="2">تابـــــبیــنے برای دیــــــوانگــــــے ھایـــت چقــــــدر زنـــــــــــم !</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><a href="http://mihanblog.com/blog/post/www.sms4ove.mihanblog.com" target="" title=""><img src="http://3ali3.com/wp-content/uploads/2014/01/9928.gif" alt="9928"></a><font size="2">و چه زیبا گفت فروغ :</font></div><div><font size="2">تنها صداست که میماند</font></div><div><font size="2">و امان از صدای او که ابدی شد در گوش من . . .</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><a href="http://mihanblog.com/blog/post/www.sms4ove.mihanblog.com" target="" title=""><img src="http://3ali3.com/wp-content/uploads/2014/01/9928.gif" alt="9928"></a><font size="2">دوست داشتن یه نفر دیوونگیه،</font></div><div><font size="2">دوست داشته شدن توسط یه نفر یک هدیه ست</font></div><div><font size="2">دوست داشتن کسی که دوست داره وظیفست،</font></div><div><font size="2">اما دوست داشته شدن توسط کسی که دوسش داری زندگیه . . .</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">پ.ن 1 :&nbsp;</font></div><div><font size="2">مرسی از همه عزیزانم بواسطه ابراز لطف خودشون بعضا در نظرات...</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">پ.ن 2:</font></div><div><font size="2" color="#3366ff">تمام می‌شوی انگار. مثل سیگار. مثل شمع. آفتاب که فرو می‌رود تو هم تمام می‌شوی. انرژی‌ات تمام می‌شود. غمی از نوک پا تا سرت جاری می‌شود و سر می‌رود. که می‌پیچاندت، منگت می‌کند. چلفته می‌شوی. بی‌دفاع می‌شوی. کم می‌آوری در مقابل این حس. انگار که خدا با خودش روی تو شرط بسته که حسابی زیر و رویت کند. لابد همین‌طور است! &nbsp;اگر این نیست پس این چه مرضی‌ست که خفتمان می‌کند. نشانه‌ی چیست. این اندوه نیست. حزن نیست. غم است. زمینی نیست. متافیزیکی‌ست. خدایا این امتحان‌ها را نگیر از ما، بی‌ظرفیتیم.کم می‌اوریم، خراب‌کاری می‌کنیم !</font></div><div><br></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">پ.ن 3:</font></div><div><a href="http://pop-music.ir/%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%B5%D9%81%D8%B1" target="" title=""><font size="2">پیشنهاد اهنگ</font></a></div> text/html 2014-01-19T08:15:48+01:00 sms4love.mihanblog.com نیما اس ام اس عشقی http://sms4love.mihanblog.com/post/794 <div><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-13-12-13/21/4628c761da89fc56a7240d7b49269eb6-425"></div><div><font size="2"><br></font></div><div><div><font size="2">تلخ می گذرد…</font></div><div><font size="2">این روزها را میگویم…</font></div><div><font size="2">که قرار است از تو که آرام جان لحظه هایم بودی…</font></div><div><font size="2">برای دلم یک انسان معمولی بسازم…….</font></div></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><div><font size="2">هوای خیابان دارم!اشک به پایم سنگینی میکند!ترانه هایت را بردار رفیق،من و تو و خیابان و سیگاری که باصدای داریوش خوب میچسبد!</font></div><div><font size="2">اونکه رفته دیگه هیچوقت نمیا</font></div></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><div><font size="2">غمگین ترین روز زندگی ما ادما روزیست ک احساس کنیم با ارزش ترین موجود زندگیمون میخواد ب نبودمون عادت کنه</font></div><div><font size="2">خدا اون روز رو واسه هیچکی نیار</font></div></div><div><font size="2"><br></font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2014-01-02T07:57:16+01:00 sms4love.mihanblog.com نیما اس خوشگل عاشقانه http://sms4love.mihanblog.com/post/793 <img src="http://3ali3.com/wp-content/uploads/2013/12/lt-10.jpg" alt="lt (10)"> <div><br></div><div><div><span style="background-color: rgb(255, 153, 102);"><font size="2">پاییز یا زمستان چه تفاوتی دارد ؟</font></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 153, 102);"><font size="2">حضورت ، صدایت ، نفس هایت و گرمی دستانت بهاری میکند سرزمین مرا …</font></span></div></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><div><font size="2" style="background-color: rgb(192, 192, 192);">دوست دارمش</font></div><div><font size="2" style="background-color: rgb(192, 192, 192);">از بند تا بلند</font></div><div><font size="2" style="background-color: rgb(192, 192, 192);">از دست تا دعا</font></div><div><font size="2" style="background-color: rgb(192, 192, 192);">از صبر تا خدا</font></div><div><font size="2" style="background-color: rgb(192, 192, 192);">حتی اگر…</font></div><div><font size="2" style="background-color: rgb(192, 192, 192);">همه بگویند : از آن من نیست</font></div></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2" style="background-color: rgb(51, 204, 255);"><br></font></div><div><div><font size="2" style="background-color: rgb(51, 204, 255);">باران بند آمد</font></div><div><font size="2" style="background-color: rgb(51, 204, 255);">ولی نبودن تو همچنان میبارد</font></div><div><font size="2" style="background-color: rgb(51, 204, 255);">باران بند آمد</font></div><div><font size="2" style="background-color: rgb(51, 204, 255);">ولی دوست داشتن تو بند نمی آید . . .</font></div></div><div><br></div>